H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 156 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 156

din data: 15.07.2008
privind adoptarea de către Consiliul Judeţean Arad a listei conţinând delegările oficiale la reuniunile de lucru ale Adunării Regiunilor Europei


Având în vedere,
- Referatul nr. 6683 din 10.07.2008 Serviciului Integrare EU şi Relaţii Externe din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare EU cu privire la nominalizarea consilierilor judeţeni delegaţi oficial la reuniunile de lucru ale ARE în mandatul 2008 - 2012;
- Propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean;
- Solicitarea Secretarului General al A. R. E. Klaus Klipp adresată judeţelor din România, membre ale A. R. E., prin Antena A. R. E. de la Alba-Iulia;
- Prevederile Art. 104 ^ 1 şi (6) c) din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Adoptă lista conţinând consilierii judeţeni care vor forma delegaţia oficială a Consiliului Judeţean Arad la reuniunile de lucru ale A.R.E., astfel:
- Comisia 1 - Economie şi Dezvoltare Regională:
-Adrian Florin Țolea - titular
-Adrian Năsui - supleant
-Comisa 2- Politici Sociale şi Sănătate Publică:
-Daniel Negrea - titular
-Cristian Ioan Drăgan- supleant
- Comisia 3 - Cultură şi Educaţie
-Dorina Rodica Chambre - titular
-Sipos Gyorgy- supleant
Prezenta hotărâre se va comunica la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
- Antena A. R. E pentru România de la Alba-Iulia,
- Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare EU.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)