H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 158 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 158

din data: 15.07.2008
privind revocarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad din Consiliul director al Fundaţiilor ADAR şi Concordia-CJArad, din Consiliile consultative ale unor unităţi spitaliceşti şi din Consiliile de administraţie ale casei de asigurări de sănătate şi numirea unor noi reprezentanţi


Având în vedere,
- referatul nr. 6690/11.07.2008 al Direcţiei Administraţie Publică, privind revocarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad din Consiliul director al Fundaţiilor ADAR şi Concordia-CJ Arad, din Consiliile consultative ale unor unităţi spitaliceşti şi din Consiliile de administraţie ale casei de asigurări de sănătate şi numirea unor noi reprezentanţi;
- prevederile art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se revocă reprezentanţii Consiliului judeţean Arad din Consiliul director al Fundaţiilor „ADAR" şi „Concordia-CJ Arad" precum şi din Consiliile consultative ale unităţilor spitaliceşti: Spitalul clinic judeţean Arad, Spitalul de obstetrică şi ginecologie, Spitalul Căpâlnaş, Spitalul Mocrea şi Unitatea de asistenţă medico-socială Ghioroc.
Art.2.Se numesc reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în Consiliul director al Fundaţiilor „ADAR" şi „Concordia-CJ Arad", în următoarea componenţă:
Fundaţia ADAR ARAD:
- Matula Iosif
-Seculici Gheorghe
-Jurcă Sever
Fundaţia Concordia-CJArad:
-Ioţcu Nicolae
-Țolea Adrian
-Velici Florin Teodor
Art.3. Se numesc reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în Consiliile consultative ale unităţilor spitaliceşti după cum urmează:
Spitalul Clinic Judeţean Arad:
-Ribovici Gheorghina
-Iancu Lenuţa
-Jurcă Sever (Consiliul Etic)
Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie:
-Turjuc Liliana
-Glogovicean Doina
Spitalul Căpâlnaş:
-Gâd Olimpia
-Ochiş Paul
Spitalul Mocrea:
-Raica Cristian
-Gherman Marioara
Unitatea de asistenţă medico-socială Ghioroc:
-Duka Liana
Art. 4.Se numesc reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în Consiliile de administraţie ale Casei judeţene şi naţionale de asigurări de sănătate, astfel:
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate:
-Chambre Dorina
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate:
-Sipos Gyorgy
Art.5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abrogă.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)