H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 159 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 159

din data: 15.07.2008
privind revocarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale unde Consiliului judeţean Arad este acţionar şi în Consiliul de administraţie al RA Zona Liberă Curtici-Arad şi numirea unor noi reprezentanţi


Având în vedere,
- Legea nr.15/1990, republicată, privind reorganizarea unităţilor economice în societăţi comerciale şi regii autonome;
- Legea nr. 31/1990 republicată, privind societăţile comerciale;
- Art. 2 din HCJ Arad nr. 15/1995 privind aprobarea contractelor de reprezentare pentru persoanele mandatate în adunarea generală a acţionarilor, unde CJ Arad este acţionar sau asociat;
- Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr.29/1999 privind modificarea şi completarea contractului de reprezentare;
- Referatul nr. 6629/10.07.2008 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de revocare a reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în adunarea generală a acţionarilor la societăţile comerciale unde este acţionar şi asociat şi numirea unor noi reprezentanţi;
- Avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1) Se revocă reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale: SC Compania de apă Arad SA, SC "Aeroportul Arad" SA, SC "Compania de transport public" SA, SC West Continental şi SC Construcţii Rutiere SA Arad.
(2) Se reziliază contractele de reprezentare încheiate între Consiliul judeţean Arad şi persoanele mandatate la societăţile de la alin. 1.

Art.2. Se numesc reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în adunările generale ale acţionarilor unde este acţionar, după cum urmează:
a)SC Compania de apă Arad
-Giurgelea Ionel
-Drăgan Cristian
-Năsui Adrian
-Costin Ionel
-Boloni Gyorgy
b)SC Aeroportul Arad
-Leah Sandu
-Velici Florin Teodor
-Dat Ionel
-Negrea Daniel
-Toth Csba
c) SC Compania de transport public SA Arad
- Pistru Popa Eusebiu Manea
- Ulici Ioan
d) SC West Continental
- Țolea Adrian Florin
e) SC Construcţii rutiere SA Arad
- Ocolicean Horia Adrian
Art.3 Se revocă membrii Consiliului de administraţie la Regia Autonomă „Zona liberă Curtici-Arad".
Art.4 Se numeşte Consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Zona liberă Curtici-Arad" în următoarea componenţă:
- Bibarţ Cristina;
- Paşca Florin;
- Molnar Octavian;
- Buza Gavril;
- Iordache Florentina - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad;
- reprezentant Ministerul Transporturilor;
- reprezentant Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Cu intrarea în vigoare, la data adoptării, a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.
Adoptată în şedinţa Consiliului judeţean Arad din data de 15.07.2008.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 22 voturi
 
contra 6 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)