H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 162 / 30.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 162

din data: 30.07.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 15/24.07.2008 aferent Planului Urbanistic General al comunei Sintea Mare şi Regulamentului Local de Urbanism aferent, proiect nr. 32066/2000 elaborat de S.C. Proiect Arad S.A.


Având în vedere,
- referatul nr. 5925 din 24.07.2008 avizul tehnic favorabil nr. 15/24.07.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat Planului Urbanistic General al comunei Sintea Mare şi Regulamentului Local de Urbanism aferent;
- referatul Arhitectului şef nr. 5925/24.07.2008;
- prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Avizul tehnic nr.15/24.07.2008, anexă la prezenta.
Art.2. Planul urbanistic general al comunei Sintea Mare şi Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul Local Sintea Mare.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Arhitectul ªef al Judeţului
-Beneficiar: Primăria comunei Sintea Mare
-Proiectant: S.C. Proiect Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)