H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 163 / 30.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 163

din data: 30.07.2008
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, apă industrială şi de canalizare-epurare practicate de „SC Compania de Apă Arad" SA


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr.7053 din 2008, privind majorarea preţurilor la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare practicate de S.C. "Compania de apă Arad" S.A.;
-Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
-Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 art. 34 alin. (5);
-Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Cominitare de Utilităţi Publice nr. 3661/21.07.2008;
-prevederile Acordului de Împrumut încheiat între Guvernul României şi BERD nr.569/1997;
-prevederile Amendamentului nr. 3 la Contractul de Împrumut nr. 894/2001 semnat între SC Compania de apă Arad SA şi BERD;
-prevederile Contractului de Garanţie încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi BERD;
-Hotărârea nr. 45/2004 a Consiliului Judeţean Arad prin care s-a aprobat Amendamentul nr. 3 la Contractul de Împrumut nr. 894/2001.
-avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, apă industrială şi de canalizare-epurare care vor fi practicate de SC "Compania de apă Arad" SA la nivelul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre începând cu data aprobării în şedinţa Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA_TARIFE_APA.doc Descarcă
REFERAT_PRETURI_APA_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)