H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 165 / 30.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 165

din data: 30.07.2008
privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A., de a vota unele modificări ce vizează capitalul social, structura acţionariatului şi membrii în consiliul de administraţie


Având în vedere,
-Prevederile art. 9 din Actul adiţional de modificare a art. 15, alin. 4 din Actul constitutiv al SC Compania de Apă Arad SA, aprobat prin HCJ Arad nr. 122/03.06.2005 şi modificată prin HCJ Arad nr. 230/15.12.2005;
-Solicitarea nr. 8599/28.07.2008 (CJA nr. 7246/28.07.2008) formulată de conducerea SC Compania de Apă Arad SA de a încredinţa mandat reprezentanţilor Judeţului Arad în AGA de a vota unele modificări ce vizează capitalul social, structura acţionariatului şi membrii în consiliul de administraţie;
-Referatul nr. 7246/28.07.2008 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de mandatare a reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A., de a vota unele modificări ce vizează capitalul social, structura acţionariatului şi membrii în consiliul de administraţie.
-Avizul comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se mandatează reprezentanţii Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze:
-transformarea SC COMPANIA DE APÃ ARAD SA în operator regional, în temeiul Legii nr. 51/2006 şi Legii 241/2006;
-majorarea capitalului social al operatorului regional ca urmare a modificării structurii acţionariatului societăţii prin cooptarea localităţilor care au aderat la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară (ADI);
-înfiinţarea punctelor de lucru în localităţile devenite acţionari ai societăţii;
-numirea membrilor consiliului de administraţie;
-modificarea actului constitutiv al societăţii devenit operator regional.
Prezenta se comunică reprezentanţilor:
-dl Ionel Giurgelea,
-dl Drăgan Cristian,
-dl Năsui Adrian,
-dl Ionel Costin,
-dl Boloni Gyorgy,
care vor duce la îndeplinire mandatul încredinţat, precum şi la S.C. Compania de Apă Arad S.A.


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)