H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 176 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 176

din data: 21.08.2008
privind trecerea unui imobil situat în oraşul Chişineu - Criş din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Arad şi darea acestuia în administrarea directă către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 7947/14.08.2008 privind trecerea unui imobil situat în oraşul Chişineu - Criş din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Arad şi darea acestuia în administrare directă către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213 / 1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară bunuri de interes public judeţean, investiţia realizată în oraşul Chişineu - Criş, clădire „Sediu pentru Serviciul Profesionist pentru Situaţii de Urgenţă", în valoare de 957.928 lei şi trecerea acesteia în domeniul public al Judeţului Arad.
Art.2.Trecerea terenului în suprafaţă de 777 mp, înscris în C.F.nr. 3684 Chişineu-Criş, nr. topo 179/a/2, nr.cad. prov.842, intravilan str. Înfrăţirii nr. 125, din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Arad.
Art.3.Imobilul situat în oraşul Chişineu-Criş, str. Înfrăţirii nr. 125, se dă în administrare directă către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vasile Goldiş" al Judeţului Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)