H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 174 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 174

din data: 21.08.2008
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Arad în calitate de membru al Comitetului Comun de Monitorizare şi Comitetului Comun de Selecţie al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007 - 2013


Având în vedere,
-referatul nr.28 din 30.07.2008 al Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR privind nominalizarea reprezentanţilor judeţului Arad în Comitetul Comun de Monitorizare şi Comitetul Comun de Selecţie pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013;
-Adresa nr. 96710 din 09.07.2008 a d-nei Secretar de Stat Anna HORVATH privind desemnarea membrilor în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare şi Comitetului Comun de Selecţie al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007 - 2013;
-Prevederile art. 104, pct. 6 lit (a) din Legea 215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă reprezentarea Consiliului Judeţean Arad în Comitetul Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007 - 2013 de către dl. IOȚCU Nicolae, preşedinte, în calitate de membru şi d-na CHIªBORA Lucia, director, în calitate de supleant.
Art.2.Se aprobă reprezentarea Consiliului Judeţean Arad în Comitetul Comun de Selecţie al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007 - 2013 de către dl. IOȚCU Nicolae, preşedinte, în calitate de membru şi d-na CHIªBORA Lucia, director, în calitate de supleant.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad,
-Agenţia de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)