H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 178 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 178

din data: 21.08.2008
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările "Reparaţii şi amenajări imobil situat în Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13 - Sedii Servicii Publice Comunitare".


Având în vedere,
- Referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 7919/14.08.2008, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările „Reparaţii şi amenajări imobil situat în Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13 - Sedii Servicii Publice Comunitare".
- Studiul de fezabilitate nr. 68/2008, elaborat de către S.C. STACONS SRL. privind „Reparaţii şi amenajări imobil situat în Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13";
- Prevederile art. 40, alin. (1), art. 41, alin (1) din OUG nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările uterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru lucrările de intervenţii „Reparaţii şi amenajări imobil situat în Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13" nr. 68/2008 elaborat de catre S.C. STACONS SRL Arad ,cu indicatorii tehnico - economici prevăzuţi în anexă.
Art.2.Se aprobă întocmirea Proiectului Tehnic pentru executarea lucrărilor menţionate la art. 1.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Judeţeană de Evidenţa a persoanelor al Judeţului Arad
-Direcţia tehnică - investiţii
-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)