H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 180 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 180

din data: 21.08.2008
privind trecerea unui imobil înscris în CF 1773 Birchiş, nr. cad. 774, din patrimoniul public al comunei Birchiş în patrimoniul public al judeţului Arad, în vederea amenajării unui Sediu de Gardă pentru ISU "Vasile Goldiş" Arad


Având în vedere,
- Referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 7903/14.08.2008, privind trecerea unui teren din domeniul public al Comunei Birchiş în domeniul public al Judeţului Arad în vederea înfiinţării unui Sediu de Gardă pentru I.S.U. „V. Goldiş Arad";
- Adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" Arad nr. 289022 din 23.07.2008;
- Hotărârea nr. 55/07 august 2008, emisă de Consiliul Local al Comunei Birchiş;
- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată a administraţiei publice locale;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a imobilului înscris în C.F. 1773-Birchiş, cu nr. top. cadastru 774, în suprafaţă de 2.199 mp din domeniul public al Comunei Birchiş, în domeniul public al Judeţului Arad, în vederea înfiinţării unui Sediu de Gardă pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad
-Direcţia tehnică - investiţii
-Direcţia Economică
-Biroul juridic.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)