H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 188 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 188

din data: 21.08.2008
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 poziţia 16 Primăria Bârsa şi poziţia 49 Primăria ªofronea


Având în vedere,
- referatul nr. 8012/18.08.2008 al Direcţiei Economice privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 poziţia 16 Primăria Bârsa şi poziţia 49 Primăria ªofronea;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;
- prevederile Legii finanţelor publice nr.273/2006;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Modificarea poziţiei 16 din anexa la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 în sensul că se transferă din fondurile alocate de 150.000 lei de la proiectul "Reabilitare cămin cultural Bârsa" suma de 23.800 lei pentru proiectul "Teren de sport multifuncţional tip I".
Art.2. Modificarea poziţiei 49 anexa la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 în sensul că se transferă fondurile alocate de 170.000 lei pentru proiectul "Canalizare menajeră ªofronea - Sînpaul" la proiectul "Modernizare DC 108 ªofronea-Sânpaul".
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Trezoreria Municipiului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Primăria Bârsa
-Primăria ªofronea.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)