H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 193 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 193

din data: 21.08.2008
privind aprobarea Planului de Deszăpezire Drumuri Judeţene - Iarna 2008 - 2009 BAZA LIPOVA


Având în vedere,
- Referatul nr.1768/18.08.2008 al Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad privind activitatea de deszăpezire pentru iarna 2008 - 2009 pentru BAZA LIPOVA;
- O.U.G. 45/2003 art.40 alin.1 privind finanţele publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă Planul de Deszăpezire Drumuri Judeţene - Iarna 2008 - 2009 pentru BAZA LIPOVA.

Prezenta Hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad
-Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

4-_curbe-LIPOVA-2008-2009.xls Descarcă
2-_DESZAPREF-2008-2009-memoriu-LIPOVA.DOC Descarcă
1-_coperta_2008_LIPOVA.xls Descarcă
5-_centralizator_materiale_Lipova.xls Descarcă
anexa.doc Descarcă
6-_centralizator_utilaje_Lipova.xls Descarcă
3-_plan_operativ_Lipova.XLS Descarcă
referat_Lipova.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)