H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 205 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 205

din data: 26.09.2008
privind modificarea unor suprafeţe de teren date în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad


Având în vedere,
- referatul nr.9047/18.09.2008, privind propunerea de modificare a suprafeţelor de teren date în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului, şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad, în vederea executării lucrărilor de reparaţii şi amenajări la imobilul situat în Arad, str. V.Babeş nr.11-13;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.În vederea realizării amenajării parcărilor şi terenului la imobilul situat în Arad, str. V. Babeş, nr. 11-13, înscris în CF 68929 Arad, nr. topo 491/a, aflat în domeniul public al Judeţului Arad se aprobă modificarea suprafeţelor de teren, date în administrare directă către serviciile publice comunitare şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, după cum urmează:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.....S= 2.025.68 mp.
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad……...…....S= 2.606,77 mp.
- Crucea Roşie Română - filiala Arad………………………… …....S= 278.55 mp.
- Consiliul Local al Municipiului Arad (Evidenţa Persoanei)………….....S= 718 mp.
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, S.P.C.R.P.C.Î.V…………………. S= 858 mp.
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, S.P.C.E.E.P.S………………….…S= 650 mp.
Art.2.Contractele de administrare directă nr. 8650/2006, 3534/2007, 1055/2007, 1056/2007,1051/2007 se modifică în mod corespunzător conform prevederilor articolului 1.
Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad
- Crucea Roşie Română - filiala Arad
- Consiliul Local al Municipiului Arad
- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
- Serviciul Public Comunitar Regim permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)