H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 214 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 214

din data: 26.09.2008
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al judeţului Arad şi aprobarea alocării resurselor financiare pentru implementarea proiectului


Având în vedere,
- Referatul nr. 38/19.09.2008 al Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR privind înfiinţarea CENTRULUI NAȚIONAL DE INFORMARE ªI PROMOVARE TURISTICÃ AL JUDEȚULUI ARAD şi aprobarea alocării resurselor financiare pentru implementarea proiectului;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice;
- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013/Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;
-Ordinul nr. 1096/1809.2008, al Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al judeţului Arad, ca serviciu specializat care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Arad, cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei nr. 81, parter.
Art.2.Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului Judeţean Arad a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, în valoare de 1.700.000 lei.
Art.3.Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru asigurarea co-finanţării (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi a altor cheltuieli necesare demarării procedurilor în cursul anului 2008.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)