H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 207 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 207

din data: 26.09.2008
privind rearondarea unor localităţi, pe linie de evidenţă a persoanelor, la Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor înfiinţate în comunele Săvârşin şi Socodor


Având în vedere,
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin (3);
-Avizele favorabile nr.147736/25.10.2007 pentru înfiinţarea şi funcţionerea serviciul de evidenţă a persoanelor de la Săvârşin şi nr. 203414/19.12.2007 pentru serviciul de evidenţă a persoanelor de la Socodor emise de către Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
-HCL Săvârşin nr.15/2008, HCL Birchiş nr. 47/2007, HCL Petriş nr. 21/2007 şi HCL Vărădia de Mureş nr. 34/2006 privind aprobare rearondării la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Săvârşin;
-HCL Socodor nr. 57/2008, HCL Grăniceri nr. 18/2007 şi HCL Pilu nr 21/2007 privind aprobarea privind aprobare rearondării la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Socodor;
-Scrisoarea nr. 4114/15.09.2008 a Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Arad privind modificarea arondării actuale pe linie de evidenţă a persoanelor;
-Referatul nr. 9049/18.09.2008 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de rearondare a unor localităţi, pe linie de evidenţă a persoanelor, la Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor înfiinţate în comunele Săvârşin şi Socodor;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rearondarea, pe linie de evidenţă a persoanelor, a unităţilor administrativ-teritoriale Săvârşin, Birchiş, Petriş şi Vărădia de Mureş de la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al oraşului Lipova la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al comunei Săvârşin.
Art.2.Se aprobă rearondarea, pe linie de evidenţă a persoanelor, a unităţilor administrativ-teritoriale Socodor, Grăniceri şi Pilu de la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al oraşului Chişineu Criş la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al comunei Socodor.
Art. 3.(1)Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Arad va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
(2)Orice prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.
(3)Prezenta se comunică Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor Lipova, Chişineu Criş, Săvârşin, Socodor, consiliilor locale Birchiş, Petriş, Vărădia de Mureş Grăniceri şi Pilu precum şi Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
referat_DJEPA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)