H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 206 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 206

din data: 26.09.2008
privind închirierea unor amplasamente pentru echipamente de comunicaţii la uzinele de apă din Vinga, Gurahonţ şi Răpsig, aflate în domeniul public a Judeţului Arad


Având în vedere,
-Adresa S.C. "Compania de Apă Arad" S.A. nr. 11478/19.09.2008 privind aprobarea închirierii unor amplasamente pentru echipamente de comunicaţii la uzinele de apă din Vinga, Gurahonţ şi Răpsig aflate în domeniul public al Judeţelui Arad;
-Prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
-Prevederile art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a unor amplasamente, în suprafeţe de câte 5 mp pentru echipamente de comunicaţii la uzinele de apă din Vinga, Gurahonţ şi Răpsig aflate în domeniul public al Judeţelui Arad.
Art.2.Închirierea ampalsamentelor prevăzute la articolul 1 se face prin licitaţie publică deschisă, preţul chiriei urmând a se stabilii în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat. Preţul chiriei precum şi caietul de sarcini al licitaţiei se va aproba de către Consiliul Judeţean Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-S.C. "Compania de Apă Arad " SA.
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

adresa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)