H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 216 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 216

din data: 26.09.2008
privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad şi a secretariatului tehnic


Având în vedere,
- referatul nr.9239/22.09.2008, întocmit ca urmare a şedinţei de constituire a Autorităţii teritoriale de ordine publică;
-prevederile art. 17 alin. (3), (4), art.20, din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
-prevederile art. 7 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică;
-prevederile art.17 al. 2 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin HG nr.787/2002;
-prevederile art. 19 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin HG nr.787/2002;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se validează ca membri în Autoritatea teritorială de ordine publică Arad, următorii:
- Levente Horvath - subprefect;
- Carmen Ila - subprefect;
- Alexandru Tanco - şeful Inspectoratului judeţean de poliţie Arad;
- Codoş Sorin - şeful Corpului Gardienilor Publici Arad;
- Bala Dănuţ - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor;
- Parpală Caius - consilier judeţean;
- Iosif Matula - consilier judeţean;
- Sever Jurcă - consilier judeţean;
- Horia Ocolicean - consilier judeţean;
- Ciprian Don - consilier judeţean;
- Teodor Mihuţ - consilier judeţean;
- Marin Bucur - jurist;
- Ioan Plaveţi - consilier local;
- Claudia Boghicevici - inginer.
Art. 2.Se validează ca secretari ai Autorităţii teritorială de ordine publică Arad: Mihaela Ozarchevici- coordonator compartiment Informare şi Relaţii Publice Ramona Creţu - coordonator compartiment Relaţii Mass-Media.
Art.3.Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii membrii Autorităţii teritoriale de ordine publică au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în valoare de 805 lei.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Comitetul de organizare
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 23 voturi
 
contra 7 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)