H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 197 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 197

din data: 26.09.2008
privind modificarea anexei la Hotărârea nr.5/23.01.2008 poziţia 9 Primăria Sântana, poziţia 50 Primăria Tauţ, poziţia 52 Primăria Vărădia de Mureş, poziţia 2 Primăria Chişineu Criş şi poziţia 46 Primăria ªilindia


Având în vedere,
-referatul nr. 9181/19.09.2008 al al Direcţiei Economice privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 poziţia 50 Primăria Tauţ, poziţia 9 Primăria Sântana şi poziţia 52 Primăria Vărădia de Mureş, poziţia 2 Primăria Chişineu Criş şi poziţia 46 Primăria ªilindia;
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;
-Prevederile Legii finanţelor publice nr. 273/2006;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Modificarea poziţiei 9 din anexa la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 în sensul că se transferă din fondurile alocate Primăriei Sântana în sumă de 500.000 lei de la proiectul Modernizare drumuri Sântana, suma de 100.000 lei la proiectul "Construirea unui garaj pentru pompieri".
Art.2.Modificarea poziţiei 50 din anexa la Hotărârea nr.5/23.01.2008 în sensul că se transferă fondurile alocate Primăriei Tauţ în sumă de 100.000 lei de la proiectul "Reţea canalizare apă menajeră Tauţ", la proiectul "Reabilitare drumuri comuna Tauţ".
Art.3.Modificarea poziţiei 52 din anexa la Hotărârea nr.5/23.01.2008 în sensul că se transferă din fondurile alocate Primăriei Vărădia de Mureş în sumă de 160.000 lei de la proiectul "Modernizare DC 72 Stejar - Lupeşti, comuna Vărădia de Mureş", suma de 22.500 lei la proiectul "Elaborare studii fezabilitate pentru Centru de îngrijire bătrâni" şi suma de 22.500 lei la proiectul "Reabilitare -modernizare cămin cultural sat Nicolae Bălcescu".
Art.4.Modificarea poziţiei 2 din anexa Hotărârea nr. 5/23.01.2008 în sensul că se transferă din fondurile alocate Primăriei Chişineu Criş în sumă de 100.000 lei la proiectul "Reactualizare canalizare menajeră a cartierului Pădureni Chişineu Criş" suma de 68.000 lei, la proiectul "Reactualizare extindere reţele canal menajer oraş Chişineu Criş şi cartierul Avram Iancu".
Art.5.Modificarea poziţiei 46 din anexa Hotărârea nr. 5/23.01.2008 în sensul că se transferă din fondurile alocate Primăriei ªilindia în sumă de 150.000 lei la proiectul "Modernizare (pietruire) DC27 ªilindia - Satu Mic" suma de 106.045 lei la proiectul "Reparaţii DC 63C Luguzău - Camna km 4+505 la km 5+550".

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad,
-Trezoreria Municipiului Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Primăria Tauţ,
-Primăria Sântana,
-Primăria Vărădia de Mureş,
-Primăria Chişineu Criş,
-Primăria ªilindia.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)