H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 222 / 17.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 222

din data: 17.10.2008
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 poziţia 17 Primăria Bârzava, poziţia 28 Primăria Ghioroc, poziţia 37 Primăria Păuliş şi poziţia 16 Primăria Bârsa


Având în vedere,
-referatul nr. 9975/2008 al Direcţiei Economice privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 poziţia 17, Primăria Bârzava şi poziţia 28 Primăria Ghioroc;
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007;
-Prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006.
-avizul comisiilor de specialitate
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Modificarea poziţiei 17 din anexa la Hotrârea nr.5/23.01.2008 prin transferul fondurilor în sumă de 150.000 lei alocate Primăriei Bârzava de la proiectul „Modernizare drum comunal Ususău, Bata" şi proiectul „Pod peste Valea Grosu" la proiectul „Înfiinţare sisteme de încălzire centrală la şcoala generală Bârzava".
Art.2.- Modificarea poziţiei 28 din anexa la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 prin transferul fondurilor în sum de 50.000 lei alocate Primăriei Ghioroc de la proiectul „Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în zona turistică Ghioroc - Păuliş" la proiectul „Reabilitare modernizare cămine culturale comuna Ghioroc".
Art.3.- Modificarea poziţiei 37 din anexa la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 prin transferul fondurilor în sumă de 220.000 lei alocate Primăriei Păuliş la proiectul „Reabilitare DC 69 Cladova km 3+136-5+700" la proiectul „Reabilitare DC 69 Cladova km 0,0-3+136".
Art.4.- Modificarea poziţiei 16 din anexa la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 prin transferul fondurilor în sumă de 90.980 lei alocate Primăriei Bârsa de la proiectul „Reabilitare cămin cultural Bârsa" la proiectul integrat „Canalizare menajeră localitatea Bârsa" şi „Asfaltare străzi în localitatea Bârsa".
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad
-Primăria Bârzava, Primăria Ghioroc, Primăria Bârsa

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)