H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 227 / 17.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 227

din data: 17.10.2008
privind aprobarea studiului de fezabilitate „Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ -ªiria Etapa II - DJ 708C: Sâmbăteni-Ghioroc"


Având în vedere,
- referatul nr. 39 /14.10.2008 al Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR privind aprobarea proiectului studiul de fezabilitate „Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ-ªiria, Etapa II - DJ708C Sâmbăteni-Ghioroc";
- O.U.G. 45/2003 art. 40 al.1 privind finanţele publice;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă studiul de fezabilitate „Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ-ªiria, Etapa II - DJ708C Sâmbăteni-Ghioroc" cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a judeţului Arad
-Agenţia de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)