H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 233 / 17.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 233

din data: 17.10.2008
privind acceptarea trecerii în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului judeţean Arad a unei suprafeţe de teren de 13,95 ha


Având în vedere,
- referatul nr. 10071 din 17.10.2008, privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului judeţean Arad a unei suprafeţe de 13,95 ha, teren necesar măririi zonei de protecţie a Aeroportului Arad;
- Schiţa de identificare a terenului în cauză;
- prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Consiliul judeţean Arad este de acord cu trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad, a suprafeţei de 13,95 ha teren, identificat în planul cadastral al municipiului Arad în parcelele nr. 1531 cu 47.250 mp, nr. 688 cu 54.000 mp şi nr. 703 cu 38.250 mp adiacente pistei de aterizare/decolare a Aeroportului Arad.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)