H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 231 / 17.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 231

din data: 17.10.2008
privind dezlipirea terenului situat în oraşul Nădlac, înscris în C.F. 1621 Nădlac, cu nr. top. 2461


Având în vedere,
- Referatul nr. 10123 din 15.10.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică - Investiţii, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de dezlipire întocmit de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.;
- Planul de amplasament şi delimitare cu propunere de dezlipire întocmit de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.;
- C.F. nr. 1621 Nădlac;
- Prevederile art. 91, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a admnistraţiei publice locale, republicată;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă dezlipirea terenului situat în oraşul Ndlac, str. M. Eminescu F.N., înscris în C.F. nr. 1621 Nădlac, cu nr. top. 2461, conform Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de dezlipire, întocmit de către S.C. Terra Internaţional S.R.L., nr. proiect 094/1/2008, documentaţie ce face parte integrant din prezenta hotărâre.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_HCJA_II.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)