H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 229 / 17.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 229

din data: 17.10.2008
privind dezlipirea terenului înscris în C.F. nr. 78635 Arad cu nr. top. 6817/a-1/6-1/1/1 - S.C. Aeroportul Arad S.A.


Având în vedere,
-Referatul nr. 10124 din 15.10.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică - Investiţii, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de dezlipire întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.;
-Planul de amplasament şi delimitare cu propunere de dezlipire întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.;
-C.F. nr. 78635 Arad;
-Prevederile art. 91, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 a admnistraţiei publice locale, republicată.
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă dezlipirea terenului înscris în C.F. nr. 78635 Arad cu nr. top. 6817/a-1/6-1/1/1, conform Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de dezlipire întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L., proiect nr. 052/2/2008, aviz O.C.P.I. Arad nr.66704/2008, documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă sistarea colii de C.F. în care se înscrie Lot 3 cu nr. cadastral 14671, deoarece terenul se identifică în C.F. nr. 65952 nedefinitivă Arad cu nr. cadastral 258.2151/2.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)