H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 232 / 17.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 232

din data: 17.10.2008
privind reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care îşi defăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 10125 din 15.10.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică - Investiţii, privind aprobarea Documentaţiei cadastrale întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.;
-Documentaţia cadastrală întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.;
-C.F. nr.55283 - Arad, nr.8181 - Arad, nr.55818 - Arad;
-Prevederile art. 91, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 a admnistraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.Se aprobă dezlipirea terenului înscris în C.F. nr. 55283 Arad în suprafaţă de 9.618 mp. cu nr. top. 7062/3873/a/1/3/1 - Lot 1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L., proiect nr. 222/1/2008, documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.Se aprobă radierea dreptului de folosinţă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad de pe parcela Lot 1 rezultată la art.1 al prezentei hotărâri, amplasată în afara incintei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art.3.Se aprobă diminuarea suprafeţei parcelei înscrise în C.F. nr. 55818 Arad cu nr. top. 7062/3873/a/1/2/2 de la suprafaţa de 38.989 mp. la suprafaţa rezultată din măsurători 32.528 mp., conform măsurătorilor şi documentaţiei întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L., proiect nr. 222/2/2008, documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4.Se aprobă unificarea următoarelor parcele: parcela rezultată la art.1 din prezenta hotărâre identificată ca Lot 2 înscrisă în C.F. de Arad, în suprafaţă de 1.099 mp., parcelă înscrisă în C.F. nr. 8181 Arad cu nr. top. 7062/3873/a/1/2/1 în suprafaţă de 1.207 mp., parcela înscrisă în C.F. nr. 55818 Arad cu nr. top. 8070/T.3018 în suprafaţă de 5.971 mp., precum şi parcela înscrisă în C.F. nr. 55818 Arad cu nr. top. 7062/3873/a/1/2/2 a cărei suprafaţă a fost corectată conform art. 3 din prezenta hotărâre, conform măsurătorilor şi documentaţiei întocmită de către S.C. Terra Internaţional S.R.L., proiect nr. 222/3/2008, documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Primăria Municipiului Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_HCJA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)