H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 240 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 240

din data: 31.10.2008
privind aprobarea schimbului de imobile din domeniul privat al Judeţului Arad şi domeniul privat al Municipiului Arad, înscrise în CF nr.18532 Arad, nr.top 7439/6684/6/1/1/1/1 şi CF 1085 Arad, nr. top. 1396/2


Având în vedere,
-referatul nr. 10446/22.10.2008 întocmit de ctre Direcţia Tehnică - Investiţii, privind schimbul unor imobile din domeniul privat al Judeţului Arad şi domeniul privat al Municipiului Arad;
-Raportul de evaluare a celor două proprietăţi imobiliare întocmit de către S.C. B&B Investiţii şi Servicii S.R.L. Arad documentaţie înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10458/22.10.2008;
-Planul de amplasament şi delimitare al imobilului înscris în C.F. 18532 Arad, nr. top. 7439/6684/6/1/1/1/1 cu propunere de dezlipire realizat de S.C. Topo Service S.R.L;
-C.F. nr. 18532 Arad, nr. top. 7439/6684/6/1/1/1/1 şi C.F. 1085 Arad, nr. top. 1396/2;
-Prevederile art. 91, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 a admnistraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Raportul de evaluare a celor două proprietăţi imobiliare întocmit de către S.C. B&B Investiţii şi Servicii S.R.L. Arad, documentaţie înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10458/22.10.2008.
Art.2.Se aprobă schimbul imobilului înscris în C.F. nr. 1085 Arad, nr.top. 1396/2 aflat în domeniul privat al Judeţului Arad către Municipiului Arad, la schimb cu imobilului înscris în C.F. nr. 18532 Arad, nr. top. 7439/6684/6/1/1/1/1, Lot 2 conform Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire realizat de S.C. Topo Service S.R.L., aflat în domeniul privat al Municipiului Arad.
Art.3.Se aprobă schimbul de imobile fără sultă conform Raportul de evaluare a celor două proprietăţi imobiliare întocmit de către S.C. B&B Investiţii şi Servicii S.R.L. Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Primăria Municipiului Arad
-S.C. "Aeroportul Arad" S.A.
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 8 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)