H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 241 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 241

din data: 31.10.2008
privind aprobarea Raportului de evaluare a stabilirii veniturilor ce se pot obţine de către consiliul judeţean ca urmare a ocupării suprafeţei de teren înscris în C.F. 55688 - Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 10693/28.10.2008 privind aprobarea Raportului de evaluare a stabilirii veniturilor ce se pot obţine de către consiliul judeţean ca urmare a ocupării suprafeţei de teren înscris în C.F. 55688 - Arad;
-Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean nr. 487/21.10.2008, privind măsuri de recuparare a unor venituri ca urmare a ocupării terenului aparţinând proprietăţii publice a Judeţului Arad;
-Prevederile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. c din Legea nr. 215/2001;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de către S.C. B&B Investiţii şi Servicii S.R.L. Arad, privind stabilirea veniturilor ce se pot obţine de către Consiliul judeţean ca urmare a ocupării suprafeţei de teren înscris în C.F. 55688 - Arad, de către S.C. MARKET ALFA T.O.T S.R.L. şi S.C. EXPO MARKET JACKSON L.T.D. fără contract legal încheiat.
Art.2.Valoarea redevenţei anuale pentru terenul sus menţionat în suprafaţă de 5984 mp este stabilită la suma de 65.000 de euro.
Art.3.Se va recupera această sumă cu titlul de folos nerealizat pentru Consiliul Judeţean de la cele două societăţi.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii
-Direcţia Economică
-Biroul Juridic, Contencios-Administrativ
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)