H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 266 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 266

din data: 28.11.2008
privind avizul de principiu pentru transferul unui teren din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor


Având în vedere,
- referatul nr.19067/07.10.2008 a C.N.A.D.N.R. S.A. privind solicitarea transferului unui teren din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor;
- Adresa nr. 13804/12.11.2008 a S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.;
- Adresa nr. 2063/10.11.2008 a S.C. „Aeroportul Arad" S.A;
- Referatul nr. 11980/24.11.2008 al Direcţiei Tehnice - Investiţii privind avizul de principiu pentru transferul unui teren din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor;
- Prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se acordă avizul de principiu privind transferul unei suprafeţe de teren de 43214 mp înscris în CF nr. 66496 - Arad, din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor, pentru realizarea investiţiei „Autostrada Arad - Timişoara" - tronson „Varianta de ocolire a Municipiului Arad".
Art.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice numai în condiţiile respectării cerinţelor stabilite în anexa la prezenta hotărâre.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul ARAD
-C.N.A.D.N.R. S.A.
-S.C. „Aeroportul Arad" S.A.
-S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.
-Direcţia Tehnică - Investiţii.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)