H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 258 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 258

din data: 28.11.2008
privind modificarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate 2008-2011


Având în vedere,
-prevederile art.16 alin.(1) şi art.17 alin. (1), lit.c) din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007;
-prevederile art. 17 lit.c) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
-adresa nr. 2234/18.09.2008 a Primăriei comunei Zăbrani, privind solicitarea de modificare a Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate 2008-2011;
-adresa nr.1045/14.10.2008 a Primăriei comunei Pilu, privind solicitarea de modificare a Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate 2008-2011;
-adresa nr. 4529/29.10.2008 a Primăriei comunei Zimandu Nou, privind solicitarea de modificare a Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate 2008-2011;
-referatul nr. 11669/18.11.2008 al Direcţiei administraţie publică-Autoritatea judeţeană de transport, privind propunerea de modificare a Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate 2008-2011;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate 2008-2011, astfel:
-traseul nr.010 Arad-Zăbrani se suplimentează cu 2(două) curse, o cursă cu plecare la ora 06:05 din Arad, sosire la ora 06:55 în Zăbrani şi întoarcere la ora 06:55 din Zăbrani, sosire la ora 07:45 la Arad, respectiv o cursă cu plecare la ora 15:10 din Arad, sosire la ora 16:00 în Zăbrani şi întoarcere la ora 16:05 din Zăbrani, sosire la ora 16:55 la Arad;
-pe traseul nr.009 Arad-Aluniş se elimină 2(două) curse, cursă cu plecare la ora 06:15 din Arad, sosire la ora 07:05 în Aluniş şi întoarcere la ora 07:10 din Aluniş, sosire la ora 08:00 la Arad, respectiv o cursă cu plecare la ora 15:15 din Arad, sosire la ora 16:05 în Aluniş şi întoarcere la ora 16:10 din Aluniş, sosire la ora 17:00 la Arad;
-pe traseul nr.088 Chişineu Criş-Vărşand se modifică orele din graficul de circulaţie pentru cursa cu plecare din Chişineu Criş, de la ora 06:20 la ora 06:10, sosire în Vărşand la ora 06:50 şi întoarcere din Vărşand de la ora 07:14 la ora 07:05, sosire în Chişineu Criş la ora 07:45, respectiv pentru cursa cu plecare din Chişineu Criş, de la ora 15:05 la ora 14:30, sosire în Vărşand la ora 15:10;
-pe traseul nr.019 Apateu-Chişineu Criş se modifică orele din graficul de circulaţie pentru cursa cu plecare din Apateu, de la ora 06:30 la ora 06:20, sosire în Chişineu Criş la ora 07:15 şi întoarcere din Chişineu Criş, de la ora 14:40 la ora 14:46, sosire în Apateu la ora 15:41;
-pe traseul nr.085 Chişineu Criş-Țipari se modifică ora din graficul de circulaţie pentru cursa cu plecare din Chişineu Criş la ora 12:00, sosire în Țipari la ora 12:24 şi întoarcere din Țipari, de la ora 12:25 la ora 12:30, sosire în Chişineu Criş la ora 12:54;
-pe traseul nr.086 Chişineu Criş-Adea se modifică orele din graficul de circulaţie pentru cursa cu plecare din Chişineu Criş de la ora 14:30 la ora 14:10, sosire în Adea la ora 14:28 şi întoarcere din Adea, de la ora 15:00 la ora 14:28, sosire în Chişineu Criş la ora 14:46;
-pe traseele nr.103 Sântana-Arad, respectiv nr.037 Zărand-Arad se introduce staţia Zimandul Nou (nr.340-în faţa căminului cultural) şi se elimină staţiile Sântana ramificaţie şi Scânteia IAS.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport din cadrul Consiliului judeţean Arad şi Autoritatea Rutieră Română-Agenţia A.R.R. Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)