H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 259 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 259

din data: 28.11.2008
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Arad la proiectul „Creşterea interoperabilităţii sistemelor informatice între unităţile administrativ teritoriale din judeţul Arad"


Având în vedere,
-referatul nr. 11.492/18.11.2008 al Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare Europeană privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Arad la proiectul „Creşterea interoperabilităţii sistemelor informatice între unităţile administrativ teritoriale din judeţul Arad";
-O.U.G. 45/2003 art. 40 al.1 privind finanţele publice;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Arad la proiectul „Creşterea interoperabilităţii sistemelor informatice între unităţile administrativ teritoriale din judeţul Arad" prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
Art.2.Se aprobă susţinerea de către Consiliul Judeţean Arad a cheltuielilor de operare pentru liniile închiriate de la operatorii de comunicaţii, pe o perioadă de 5 ani.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)