H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 257 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 257

din data: 28.11.2008
privind stabilirea tarifului pentru prestaţia agenţilor de pază ai Direcţiei Publice de Pază Arad pe anul 2009, la obiectivele de interes judeţean


Având în vedere,
-Legea nr. 180/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 de modificare şi completare a Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.145/29.07.2005 privind înfiinţarea Direcţiei Publice de Pază Arad;
-Solicitarea nr. 1881-DPP/11217-CJA/10.11.2008 a Direcţiei Publice de Pază Arad de stabilire a tarifului pentru prestaţiile agenţilor de pază la obiectivele de interes judeţean pentru anul 2009;
-Referatul nr. 11217/13.11.2008 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de modificare a tarifului pentru prestaţia agenţilor de pază ai Direcţiei Publice de Pază Arad, pe anul 2009, la obiectivele de interes judeţean;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. (1) Se aprobă tariful de 9,50 lei/oră/agent pază pentru paza obiectivelor de interes judeţean efectuată de către Direcţia Publică de Pază Arad.
(2) Tariful de la alin (1) se va aplica începând cu data de 01.01.2009.
Prezenta se comunică,
-Direcţiei Publice de Pază Arad,
-Instituţiei Prefectului Judeţului Arad
-Instituţiilor nominalizate la art. 2 din HCJ Arad nr. 23/31.01.2007.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
adresa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)