H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 268 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 268

din data: 28.11.2008
privind aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea tarifului de închiriere pentru antene transmisiuni emisie - recepţie


Având în vedere,
-referatul nr. 13998/18.11.2008 a SC „Compania de Apă Arad" SA privind raportul de evaluare pentru stabilirea tarifului de închiriere pentru antene transmisiuni emisie-recepţie;
-206/26.09.2008 a Consiliului Judeţean Arad privind închirierea unor amplasamente pentru echipamente de comunicaţii la uzinele de apă din Vinga, Gurahonţ şi Răpsig, aflate în domeniul public a Judeţului Arad;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă raportul de evaluare pentru stabilirea tarifului de închiriere pentru antene transmisiuni emisie - recepţie la uzinele de apă din Vinga, Gurahonţ si Răpsig, aflate pe domeniul public al Judeţului Arad.
Art.2.Preţul de pornire la licitatie se stabileşte la nivelul de 30 €/mp fără TVA.
Art. 3.Din veniturile rezultate în urma inchirierii se va vira lunar o cota de 50% în contul Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-SC „Compania de Apă Arad" SA
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)