H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 269 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 269

din data: 28.11.2008
privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.


Având în vedere,
-referatul nr. 11738 din 19.11.2008 privind mandatarea reprezentantilor Judetului Arad in AGA la S.C. Compania de Apa Arad S.A. pentru indeplinirea unor atributii esentiale privind bunul mers al societatii;
-prevederile art.91 alin.(2) lit.d din Legea nr.215/2001, actualizata;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Reprezentanţii Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Compania de Apa Arad" S.A. sunt mandataţi să voteze:
-aprobarea contractului de administrare şi stabilirea limitei de asigurare pentru administratorii societăţii;
-aprobarea contractului de mandat şi stabilirea limitei de asigurare pentru directorul general al societăţii;
-aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru directorul general, prevazute în contractul de mandat;
Reprezentantul desemnat să încheie cu administratorii societăţii contractul de administrare este d-l Dragan Cristian.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. "Compania de Apa Arad" S.A.
-Reprezentanţilor AGA la S.C. "Compania de Apa Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)