H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 264 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 264

din data: 28.11.2008
privind aprobarea reevaluării unor bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 12.000/25.11.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică - Investiţii Direcţia Economică, privind aprobarea valorilor reevaluate ale patrimoniului public şi privat al Judeţului Arad;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rapoartele de reevaluare ale patrimoniului public al Judeţului Arad, după cum urmează:
A.Pentru bunurile din domeniul public aflate în administrare proprie/concesionate:
-Evaluator autorizat S.C. B&B Investiţii şi Servicii S.R.L.;
B.Pentru bunurile din patrimoniul Judeţului Arad, aflate în administrarea directă a unor instituţii din subordinea consiliului judeţean:
-Evaluator autorizat P.F. Cojocariu Doru - Lucian, nr. 33,34,35,36,37,38 şi 39/2008;
-Evaluator autorizat Societatea Experţilor Tehnici Arad S.A., ing. ªipoş Alexandru, nr. 63/2008 şi 115/2008;
-Evaluator autorizat ing. Mariana Hortenzia, nr.61/2008;
-Evaluator autorizat ing. Oradan Schultz Diana Lucia;
-Comisia proprie de evaluare a Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad;
Art. 2.Se aprobă valorile reevaluate ale patrimoniului Judeţului Arad conform rapoartelor de reevaluare aprobate la Art. 1., evidenţiate în Anexele 1 - 13.
Art. 3.Valorile reevaluate aprobate vor fi operate în evidenţele contabile, conform reglementărilor în vigoare, privind înregistrările contabile la instituţiile publice.
Art. 4.Se vor modifica în mod corespunzător contractele de administrare directă/concesiune încheiate de consiliul judeţean.
Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Complexul Muzeal Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-ªcoala Specială Arad
-ªcoala Specială Vărădia de Mureş
-ªcoala Specială cu clasele I-VIII Arad
-Centrul ªcolar Arad
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea
-Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Ghioroc
-Serviciul de Ambulanţă a Judeţului Arad
-Centrul de Transfuzie Sanguină Arad
-R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_9.xls Descarcă
anexa_11.xls Descarcă
anexa_4.xls Descarcă
referat.doc Descarcă
anexa_7.xls Descarcă
anexa_5.xls Descarcă
anexa_10.xls Descarcă
anexa_8.xls Descarcă
anexa_12.xls Descarcă
anexa_13.xls Descarcă
anexa_3.xls Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă
anexa_6.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)