H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 255 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 255

din data: 28.11.2008
privind modificarea Hotărârii nr. 197/26.09.2008, Hotărârii nr. 221/17.10.2008 şi Hotărârii nr. 222/17.10.2008


Având în vedere,
-referatul nr. 11553/2008 al Direcţiei Economice privind modificarea Hotărârii nr. 197/26.09.2008, Hotărârii nr. 221/17.10.2008 şi Hotărârii nr. 222/17.10.2008;
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;
-Prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Modificarea Hotărârii 197/26.09.2008 la Primăria Chişineu Criş prin transferarea sumei de 103.282 lei din cei 168.000 lei, de la proiectul Extindere reţea de canal menajer în oraşul Chişineu Criş cartier Avram Iancu, la proiectul „Canalizare menajeră în satul Nădab".
Art.2.Modificarea Hotărârii nr. 197/26.09.2008 la primăria Vărădia de Mureş prin transferarea sumei de 70.000 lei din cei 115.000 lei de la proiectul „Modernizare DC 72 Stejar-Lupeşti" la proiectul „Amenajarea de trotuare din plăci de beton prefabricate".
Art.3.Modificarea Hotărârii nr. 221/17.10.2008 la Primăria Lipova în sensul transferării sumei de 120.374,18 lei din cei 200.000 lei de la proiectul „Modernizare Calea Timişorii oraş Lipova" şi sumei de 105.000 lei din cei 150.000 lei de la proiectul „Reabilitare şi modernizare strada Semenic şi Mihai Viteazul", în totalul 225.374,18 lei la proiectul „Modernizare Staţie de epurare a apelor utilizate în oraşul Lipova".
Art. 4.Modificarea Hotărârii nr. 222/22.10.2008 la primăria Bârzava prin transferarea sumei de 62.500 lei din cei 150.000 de la proiectul „Sisteme de încălzire centrală la ªcoala Generală Bârzava" la proiectul „Sistem de încălzire centrală la Primăria Bârzava" suma de 43.500 lei şi la proiectul „reabilitare acoperiş la Căminul Cultural Căpruţa suma de 19.000 lei.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad
-Primăria Bârzava
-Primăria Lipova
-Primăria Vărădia de Mureş
-Primăria Chişineu Criş.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)