H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 278 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 278

din data: 28.11.2008
privind modificarea Hotărârii nr. 216/2008 a Consiliului Judeţean Arad privind validarea membrilor ATOP şi a secretariatului tehnic


Având în vedere,
- referatul nr. 12115/25.11.2008 prin care se propune reducerea numărului de membrii ATOP de la 14 la 12 în vederea respectării dispoziţiilor legale în materie;
- prevederile art. 14 - 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Articolul 1 din Hotărârea nr. 216/2008 a Consiliului judeţean Arad se modifică şi va avea următorul cuprins: "Se validează că membrii în Autoritatea teriorială de ordine publică Arad următorii:
- ______________________ Subprefect
- Alexandru Tanco - ªeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie
- Bala Dănuţ - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor
- Parpală Caius - consilier judeţean
- Iosif Matula - consilier judeţean
- Sever Jurcă - consilier judeţean
- Horia Ocolicean - consilier judeţean
- Ciprian Don - consilier judeţean
- Teodor Mihuţ - consilier judeţean
- Marin Bucur - reprezentant al comunităţii locale
- Ioan Plaveti - reprezentant al comunităţii locale
- Claudia Boghicevici - reprezentant al comunităţii locale.
Art. II. Numele subprefectului care va face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Arad va fi evidenţiat în hotărâre, după nominalizarea acestuia de Comitetul de organizare, desemnat în condiţiile art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ATOP, aprobat prin HG nr. 787/2002.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Comitetul de organizare.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 4 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)