H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 279 / 05.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 279

din data: 05.12.2008
privind conferirea Distincţiei "Credinţă şi Unire" a judeţului Arad, Preafericitului Părinte Daniel-Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Având în vedere,
-iniţiativa domnului Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad;
-raportul de specialitate nr. 1637 din 02.12.2008, al Serviciului Management - Marketing Cultural Turistic din cadrul Centrului Cultural Judeţean Arad, cu privire la conferirea Distincţiei "Credinţă şi Unire" a judeţului Arad Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Preafericitului Părinte Daniel;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.89/2000, privind instituirea „Distincţiei de onoare a Judeţului Arad" şi a titlului „Personalitate a Judeţului Arad";
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 251/31.10.2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 89/30.10.2000;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se conferă Distincţia "Credinţă şi Unire" a judeţului Arad, Preafericitului Părinte Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru apărarea valorilor creştine şi zidirea în temeinicie a vieţii cultural religioase pe aceste meleaguri, cu ocazia târnosirii Catedralei Ortodoxe Române din Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

raport.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)