H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 284 / 05.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 284

din data: 05.12.2008
privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.183/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului


Având în vedere,
- referatul nr. 12513 din 05.12.2008 privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.183/2004 a Consiliului judeţean Arad;
- prevederile art.8 din H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Art.1 din Hotărârea nr.183/2004 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Comisia pentru protecţia copilului Arad, organ de specialitate al Consiliului judeţean Arad, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului are următoarea componenţă:
-Ioan Silaghi - Secretarul judeţului Arad - preşedinte
-Edita Iuhasz - Director general al DGASPC Arad - vicepreşedinte
-Iosif Stepănescu - medic specialist pediatru - membru
-Plăcintar Angela - psihopedagog - membru
-Florin Dreghici - subinspector, Inspectoratul de poliţie a judeţului Arad
-Bătran Mariana Daniela - Director executiv DMIS Arad - membru
-Constantin Chisăliţă - reprezentant ONG - membru".

Art.II.Hotărârea nr.183/2004 se va republica conform modificărilor ulterioare în Monitorul Oficial al Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)