H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 291 / 19.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 291

din data: 19.12.2008
privind trecerea din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al statului, administrarea MIRA - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad a suprafeţei de 1350 mp teren situat în municipiul Arad , str. Bodrogului, F.N., înscris în C.F. nr. 79230 Arad, cu nr. cad. 14672


Având în vedere,
-Adresa nr. 37325 din 21.11.2008 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad;
-Referatul nr. 12942 din 15.12.2008 întocmit de ctre Direcţia Tehnic - Investiţii;
-Prevederile art. 91, alin.1, lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicat;
-Prevederile art. 9, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia;
-Extrasul de C.F. nr.79230 Arad, nr.cad. 14672.
-Avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprob trecerea din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al statului, administrarea MIRA - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad a suprafeţei de 1350 mp teren situat în municipiul Arad, str. Bodrogului, F.N., înscris în C.F. nr. 79230 Arad, cu nr. cad. 14672.
Hotrârea se comunic la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad
-Direcţia Economic
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)