H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 288 / 19.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 288

din data: 19.12.2008
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri concesionate la S.C. Compania de Apă S.A. Arad pentru scoatere din uz şi casare


Având în vedere,
-referatul nr. 13013/16.12.2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri concesionate la S.C. Compania de Apă S.A. Arad, pentru scoatere din uz şi casare;
-prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
-prevederile art. 2 din H.G.R. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizat;
-prevederile art. 91, alin. (1), lit. c şi d, alin. (4) lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea unor bunuri, concesionate la S.C. Compania de Apă S.A. Arad, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad, conform Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă scoaterea din uz şi casarea bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.3.Diminuarea valorii bunurilor concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., cu valoarea de lei, aferentă bunurilor menţionate la Art. 1, care vor rămâne în custodie la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., până la finalizarea procesului de casare.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică
-Birou Juridic - Contencios Administrativ
-S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

288_08_anexa.xls Descarcă
REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)