H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 287 / 19.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 287

din data: 19.12.2008
privind aprobarea reevaluării unor bunuri din patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 13121/17.12.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică - Investiţii şi Direcţia Economică, privind aprobarea valorilor reevaluate ale patrimoniului public şi privat al Judeţului Arad;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rapoartele de reevaluare ale patrimoniului Judeţului Arad, după cum urmează:
A.Pentru bunurile din patrimoniul Judeţului Arad aflate în administrare proprie, date în administrare directă sau concesionate:
-Evaluator autorizat S.C. B&B Investiţii şi Servicii S.R.L.;
B.Pentru bunurile din patrimoniul Judeţului Arad, aflate în administrarea directă a unor instituţii din subordinea consiliului judeţean:
-Evaluator autorizat S.C. B&B Investiţii şi Servicii S.R.L., pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia" Arad;
-Comisia proprie de evaluare a Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad;
Art.2.Se aprobă valorile reevaluate ale patrimoniului Judeţului Arad conform rapoartelor de reevaluare aprobate la Art. 1., evidenţiate în Anexele 1 - 14.
Art.3.Anexa nr. 13 la Hotărârea nr. 264/28.11.2008 a Consiliului Judeţean Arad, privind aprobarea reevaluării unor bunuri din patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad, se modifică conform Anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.
Art.4.Valorile reevaluate aprobate vor fi operate în evidenţele contabile, conform reglementărilor în vigoare, privind înregistrările contabile la instituţiile publice.
Art.5.Se vor modifica în mod corespunzător contractele de administrare directă/concesiune încheiate de consiliul judeţean.
Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică;
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad;
-Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia" Arad;
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Fundaţia Creştină RCE Speranţa Copiilor Arad;
-Direcţia Judeţeană de Evidenţa Populaţiei Judeţului Arad;
-Consiliul Local Municipal Arad;
-Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Arad;
-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
-Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol" Arad;
-Complexul Muzeal Arad;
-Fundaţia ADAR - Agenţia de Promovare şi Dezvoltare Arad;
-Direcţia Publică de Pază Arad;
-Centrul Judeţean de Reparaţii Aparatură Medicală Arad;
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad;
-R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_9.xls Descarcă
anexa_11.xls Descarcă
anexa_4.xls Descarcă
referat.doc Descarcă
anexa_7.xls Descarcă
287_1912_anexa.xls Descarcă
287_1912_anexa_1.xls Descarcă
anexa_5.xls Descarcă
anexa_10.xls Descarcă
anexa_8.xls Descarcă
anexa_15.xls Descarcă
anexa_12.xls Descarcă
anexa_13.xls Descarcă
anexa_14.xls Descarcă
anexa_6.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)