H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 293 / 19.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 293

din data: 19.12.2008
privind repartizarea către bugetele locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit destinate susţinerii programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură


Având în vedere,
- Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007 ;
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ;
- Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006;
- Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 5 din 23.01.2008 ;
- Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr.221 din 17.10.2008 ;
- Decizia nr. 597/16.12.2008 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit;
- Referatul Direcţiei Economice nr.13052 din 17.12.2008 privind repartizarea către bugetele locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit destinate susţinerii programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură pe anul 2008,
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit, după cum urmează:
-Consiliul local Sebiş 100.000 lei pentru proiectul „Extindere canalizare în oraşul Sebiş"
-Consiliul local Păncota 113.750 lei pentru proiectul "Reabilitare, modernizare sistem de alimentare cu apă".
Art.2. Alocarea tranşelor din sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale se va face după prezentarea unui document
justificativ ferm (de ex.contract încheiat şi factură), iar virarea efectivă a cotelor defalcate din impozitul pe venit se va face în limita încasărilor lunare comunicate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad.
Art.3. Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad, va asigura transmiterea sumelor repartizate, la consiliile locale în cel mult trei zile de la data apariţiei prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judeţului Arad;
- Consiliile locale implicate.
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
- Trezoreria municipiului Arad

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_rectificare_decembrie.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)