H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 286 / 19.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 286

din data: 19.12.2008
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole practicate în judeţul Arad şi care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură în anul 2009


Având în vedere,
-Prevederile art. 62, alin. (1), din Codul fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003 şi publicat în Monitorul Oficial partea I-a nr. 927, cu modificările şi completările ulterioare;
-Adresa nr. 8836/08.12.2008 a Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală Arad prin care propune preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2009;
-Referatul nr. 12755/10.12.2008 a Direcţiei administraţie publică privind propunerile de preţuri medii ale produselor agricole practicate în judeţul Arad şi care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură în anul 2009;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.(1)Se aprobă preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2009 practicate în judeţul Arad care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură conform Anexei la prezenta hotărâre.
(2) În cazul în care arendatorul prezintă documente justificative legale privind valorificarea produselor la alte preţuri decât cele din anexă, acestea vor fi luate în calcul la stabilirea veniturilor din arendă.
Prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Arad
-Direcţiei generale a finanţelor publice Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)