H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 295 / 19.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 295

din data: 19.12.2008
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486 / 27.12.2006;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-referatul Complexului Muzeal Arad nr. 978 /16.12.2008;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 1917,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice".

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, conform anexei 141/04 la prezenta hotărâre.
Art.2.Serviciul buget - venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către Complexul Muzeal Arad a programului aprobat prin prezenta hotărâre .

Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad ;
-Trezoreria Municipiului Arad ;
-Serviciul Buget - Venituri al Consiliului Judeţean Arad .

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_fonduri_neramb.doc Descarcă
Anexa_141-04_buget_fond_ext._2008.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)