H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 301 / 29.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 301

din data: 29.12.2008
privind aprobarea "Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A."


-Subclauza 4.01 (p) din cadrul secţiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Contractul de Credit BERD"), conform căreia „înainte de cea de-a doua aniversare a prezentului Contract, Municipiul şi Judeţul vor fi stabilit un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") şi condiţiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceştia şi CTPA";
-Amendamentul 2.1 (c) din Actul Adiţional la Contractul de Credit BERD, Act Adiţional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008, conform căruia Subclauza 4.01 (p) din cadrul secţiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD se modifică şi va avea următorul conţinut: „Până la data de 31 decembrie 2008, Municipiul şi Judeţul vor stabili un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") şi condiţiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceştia şi CTPA";
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 84/26.05.2006, privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru Proiect-reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr 189/13.12.2006, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 84/26.05.2006, privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru Proiect-Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului Arad, reabilitarea străzilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad;
-prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
-referatul Direcţiei Economice şi a Direcţiei Tehnice-Investiţii nr. 13503 din 24.12.2008 întocmit în vederea aprobării «Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.»;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă "Planul de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.", prezentat în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Primăria Municipiului Arad;
-Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
-Direcţia Tehnică-Investiţii;

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)