H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 27.03.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 27.03.2013
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Arad în calitate de partener în proiectul „Al 4-lea Forum România-Belgia de Cooperare Descentralizată: de la solidaritate la parteneriat european în anul Europa pentru cetăţeni"


Având în vedere,
-Referatul Serviciului de Cooperare Instituţională nr. 3540 din 22.03.2013 cu privire la calitatea de partener a Consiliului Judeţean Arad în proiectul cu titlul „Al 4 - lea Forum România - Belgia de Cooperare Descentralizată: de la solidaritate la parteneriat european în anul Europa pentru cetăţeni";
-Scrisoarea nr. 256/11.01.2013 adresată preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, dl. Nicoale Ioţcu, prin care partenerul principal ADR - Flandra, reprezentat de Jozef Goebels, solicită judeţului Arad să accepte calitatea de partener în proiect;
-Prevederile art. 91 alin (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Arad, în calitate de partener, în proiectul „Al 4 - lea Forum România-Belgia de Cooperare Descentralizată: de la solidaritate la parteneriat european în anul Europa pentru cetăţeni".
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- ADR - Flandra
-Serviciul de Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)