H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 94 / 26.04.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 94

din data: 26.04.2013
privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 aferentă Consiliului Judeţean Arad la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST


Având în vedere,
-referatul nr. 5417/23.04.2013 al Direcţiei Programe de Dezvoltare privind asigurarea cotizaţiei pentru anul 2013, aferentă Consiliului Judeţean Arad, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST;
-Hotărârea nr. 2/23.04.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST privind aprobarea bugetului multianual rectificat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi cuantumul contribuţiilor Consiliilor Judeţene asociate pentru funcţionarea ADIVEST şi implementarea proiectului regional comun etapa I -a şi etapa a II-a;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 311/20.10.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 272/25.09.2009 privind aprobarea promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea 5 Vest", proiect ce vizează îmbunătăţirea dotărilor bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Regiunea Vest";
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă cotizaţia pe anul 2013, în valoare de 75.010,00 lei, aferentă Consiliului Judeţean Arad, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)