H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 161 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 161

din data: 26.07.2013
pentru modificarea Hotărârii nr.103/24.04.2008 privind constituirea grupului de monitorizare în vederea realizării Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad


Având în vedere,
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 103/24.04.2008 privind constituirea grupului de monitorizare în vederea realizării Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad;
-Referatul nr. 9049/02.07.2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 103/24.04.2008 privind constituirea grupului de monitorizare în vederea realizării Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad;
-O.U.G nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
-O.U.G nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
-Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 951/2007 privind metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 7/23.01.2008 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19/08.02.2008 privind aprobarea Ghidului pentru realizarea Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 103/24.04.2008 privind constituirea grupului de monitorizare în vederea realizării Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad şi va avea următorul cuprins:
"Art.1 Grupul de monitorizare în vederea realizării Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad va avea următoarea componenţă:

1.Daniela Maria VLASÃ- consilier Consiliul Judeţean Arad
2.Monica CALALB - consilier Consiliul Judeţean Arad
3.Popescu Daniela - consilier A.P.M. Arad, cf. adresa nr. 8051/18.06.2013
4.Monica JITARIU - G.N.M - comisar şef - Comisariatul Judeţean Arad cf. adresa nr. 808/13.06.2013
5.Gabriel MOLDOVAN - consilier Primăria Municipiului Arad, cf. adresa nr. 38425/T3/19.06.2013
6.Mariana LUCULESCU - inspector mediu Primăria Pecica, cf. adresa nr. 8363/20.06.2013
7.Dan ªtefan POCRISER - viceprimar - Primăria Pâncota, cf. adresa nr. 3424/17.06.2013
8.Paul DOBRESCU - administrator public - Primăria Lipova, cf. adresa nr. 7031/17.06.2013
9.Romulus DRUTA - Primăria Ineu, cf. adresa nr. 11386/19.06.2013
10.Flavius Marius ªTIOP - inspector Primăria Sebiş, cf. adresa nr. 2981/26.06.2008
11.Ioan NAGY -secretar Primăria Curtici, cf. adresa nr. 7409/17.06.2013
12.Ioan ALDEA - inspector Primăria Nădlac, cf. adresa nr. 6677/25.06.2013
13.Laurenţiu BLIDAR - Primăria Sântana, cf. adresa nr. 49931/14.06.2013
14.Ioan TRIPA - viceprimar - Primăria Chişineu Criş, cf. adresa nr. 5374/12.06.2013„
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţiei Programe de Dezvoltare
-Membrilor grupului de monitorizare.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)