H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 189 / 12.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 189

din data: 12.08.2013
privind stabilirea consumului de combustibil pentru autovehiculele aflate în parcul auto al instituţiei


Având în vedere,
-referatul nr.10791/08.08.3013 al Serviciului Administrativ din cadrul Direcţiei Administraţiei Publică privind necesitatea stabilirii consumului de combustibili pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al instituţiei;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 288/18.12.2012 privind stabilirea cotei anuale de carburant pentru autovehiculele din parcul auto al instituţiei;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă introducerea în parcul auto propriu al Consiliului Judeţean Arad a două autoutilitare noi cu numărul de înmatriculare AR 69 WTX şi AR 03 WTX.
Art.2. Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate în parcul propriu al Consiliului Judeţean Arad după cum urmează:Nr.
CATEGORIA ªI MARCA AUTOVEHICULULUI
NUMÃR îNMATRICULARE
COTÃ LUNARÃ
1
Autoturism Volkwagen
AR 01 WTX
150 litri
2
Autoturism Renault Laguna
AR 02 CJA
100 litri
3
Autoturism Daewoo Nubira
AR 03 CJA
130 litri
4
Autoturism Ford Focus
AR 04 CJA
130 litri
5
Autoturism Ford Focus
AR 08 CJA
120 litri
6
Autoturism Ford Mondeo
AR 11 CJA
150 litri
7
Microbus Renault Master
AR 08 ABU
100 litri
8
Autoutilitară Nissan
AR 11 WNO
200 litri
9
Autoutilitară Dacia 1,6i 4x4
AR 07 AET
50 litri
10
Autoutilitară Dacia 1,6i
AR 08 ADP
150 litri
11
Autoutilitară Dacia 1,6i
AR 09 ADP
50 litri
12
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 02 AJT
250 litri
13
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 10 DKI
220 litri
14
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 24 CJA
200 litri
15
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 25 CJA
100 litri
16
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 27 CJA
200 litri
17
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 10 SJB
200 litri
18
Autoutilitară Dacia Duster
AR 69 WTX
200 litri
19
Autoutilitară Dacia Duster
AR 03 WTX
200 litri

Art.3. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Direcţia Administraţiei Publică - Serviciul Administrativ;
-Direcţia Economică;
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)