H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 252 / 09.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 252

din data: 09.10.2013
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 13744/07.10.2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;
-prevederile art. 17 alin. (2), (3), art.20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
-prevederile art. 7 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică;
-prevederile art.17 alin. 2 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin HG nr. 787/2002;
-prevederile art. 10,11,13,19 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin HG nr. 787/2002;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se modifică componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad, după cum urmează:
- d-nul Radu Stoian - subprefect;
- d-nul Romulus Opriţa - comisar şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad;
- d-nul Dănuţ Bala - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor;
- d-nul Mircea Purcaru - consilier judeţean;
- d-nul Ioan Ulici - consilier judeţean;
- d-nul Gheorghe Sabău - consilier judeţean;
- d-nul Gyorgy Boloni - consilier judeţean;
- d-nul Ioan Plaveţi - consilier judeţean;
- d-nul Romulus Remus Guţu- consilier judeţean - vicepreşedinte CJA;
- d-nul Teofil Grădinaru - reprezentant al societăţii civile;
- d-na Nicoleta Gherle - reprezentant al societăţii civile;
- d-nul Bogdan Baiţura - reprezentant al societăţii civile;
Art.2.Secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad se asigură prin:
- d-na Mihaela Ozarchevici - coordonator compartiment Informare şi Relaţii Publice
- d-na Monica Lovas - consilier compartiment Informare şi Relaţii Publice
Art.3.(1) Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii membri A.T.O.P. beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 20% din indemnizaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.
(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţia stabilită conform alin.(1) este de o şedinţă în plen şi o şedinţă de comisie pe lună.
Art. 4.De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă..
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
- Persoanele nominalizate la art. 1.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)