H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 277 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 277

din data: 29.11.2013
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Arad (PAAR) pentru anul 2013


Având în vedere,
-referatul nr.3.155.173/15.11.2013 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr.15.849/18.11.2013 prin care se solicită aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Arad pentru anul 2013;
-referatul nr.16.046/20.11.2013 al Administratorului public al Consiliului Judeţean Arad la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Arad pentru anul 2013;
-prevederile art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Arad (PAAR) pentru anul 2013, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2:Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad.PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_17.DOC Descarcă
Anexa_nr._7.Tabel_cu_localitatile_si_obiectivele_ce_pot_fi_afectate.doc Descarcă
Anexa_nr._18._Efectivele_animalelor_pe_zone_administrative.doc Descarcă
anexa_16.DOC Descarcă
anexa_nr._4_alunecari.BMP Descarcă
Anexa_nr._21_ROF_al_CJSU_si_CJCCI.doc Descarcă
anexa_nr._4_inundatii.BMP Descarcă
referat.doc Descarcă
Anexa_nr._5.Masuri_de_evitare_si_interventie_pe_tipuri_de_riscuri.DOC Descarcă
Anexa_nr._11_Exercitii_ISUJ_ARAD_2014-2015.doc Descarcă
Anexa_nr._10._spatii_cazare.doc Descarcă
anexa_8.DOC Descarcă
Anexa_nr._9._flux_informational.doc Descarcă
Anexa_nr._1.Componenta_nominala_a_CJSU_si_grupurilor_de_suport_tehnic.docx Descarcă
Anexa_nr._3.Riscuri_potentiale_judetele_vecine.doc Descarcă
Anexa_nr._14._Necesarmateraperareprincipale.xls Descarcă
Reteaua_drumurilor_judetene.xlsx Descarcă
Anexa_nr._15._Reguli_de_comportare.doc Descarcă
Anexa_nr._13._proceduri_transfrontaliere.doc Descarcă
Anexa_nr._1_Componenta_CJSU_la_CJSU_17.10.2013.xls Descarcă
Plan_analiza_si_acoperire_a_riscurilor_jud_Arad_2013.doc Descarcă
Anexa_nr._19_Reteaua_drumurilor_judetene.xlsx Descarcă
anexa_2.DOC Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)